منوی دسته بندی
بزن بریم

بیمه نامه بدنه کیلومتری

بیمه نامه بدنه کیلومتری

همان بیمه نامه بدنه با قیمت کمتر همراه کم هزینه و منعطف خودروی شما

بهترین انتخاب برای شما
|

بسیاری از بیمه‌گذارانی که خودرو خود را بیمه بدنه می‌کنند و حق بیمه را به طور کامل پرداخت می‌نمایند، به اندازه 15 هزار کیلومتری که میزان متوسط بیمه‌نامه بدنه است، از آن استفاده نمی‌کنند. بنابراین بیمه سامان تصمیم به طراحی محصولی گرفت تا براساس تشخیص بیمه‌گذار مبنی بر تردد با خودرو در سه مسافت 5، 8 و 12 هزار کیلومتر، حق بیمه متناسب با میزان استفاده از خودرو و نیاز خود پرداخت نماید و هزینه کمتری به منظور دریافت بیمه‌نامه بدنه متقبل گردد.

جناب بیمه وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.